اِ امام رضا منم شماره ۸ بودم پس کادوی من کو؟06.gifمن نميخوام کادو ميخوام 04.gifباشه بعدن حساب ميکنيم03.gif 

 آها تو راهِ قم بوديم راننده که مثل حاج خانم ترک زبان بودن يه روضه ی ترکی گذاشته بود من که فقط يا زهراشو ميفهميدم ولی حاج خانم بدجوری رفته بود تو حس ،های های گريه ميکرد وقتی گريه می کرد صندليش تکون ميخورد منم که پشتش بودم ضربشو احساس ميکردم وسطاشم خوابم برد24.gif برف ميومد راهو گم کرديم بدش پيدا کرديم راننده گفت :خب حالا برای سلامتيِ امام رضا اِ گفتم امام رضا برای سلامتيِ امام زمان يه صلوات بفرستين هم خنديديم هم صلوات داديم حاج خانم برای امام رضا جونم هم صلوات گرفتن مريم گفت وا چی بود اسم امام رضا اومد گفتم آقا حواسش به زائرای خواهرشم هست ( به زائرای خواهرش که هيچی به خيلی چيزای ديگه هم هست) رسيديم من مثل هميشه دويدمو دويدم تا به حاج خانم رسيدم با بچه ها پشت سرشون رفتيم چقدر محکم راه ميره (بابا خيلی باحاله ) از کِيف داشتم ميمردم

السلام عليکِ يا فاطمة الزهرا  السلام عليکِ يا فاطمة معصومه  السلام عليکِ يا فاطمة طاهره

دو ماه پيش رفته بوديم به نفيسه ميگفتم خيلی دوست دارم يه بار شب قم باشم تو صحن بشينمو گنبدو نگاه کنم آخه هميشه روز ميومديم که خانم از اينم نگذشت ايندفعه شب رفتيم قم دعای کميلم که خونمدم کُلييَم حال کردم فقط ميخواستم بلند بخونم که نمی شد مردما متوجه ميشدن ضايع بود گفتم ايکاش يه بار بيام خلوت باشه بلند کميل بخونم ( دختر عجب رويی داری04.gif) داشتيم ميومديم ديديم جامعه ميخونن گفتيم يه رُب اينجا بمونيم بريم، يلدا و مريم تو رفتن منو بهاره و بتول بيرون مونديم  ديدم نه نميشه بيرون باشم رفتم تو چقدر ....... بود انگار همه  گريه های يه هفتشونو نگهداشته بودن برای اين ساعت می گفت : قاصدک بابامو نديدی قاصدک....17.gifميگفت : ربّنا ربّنا کربلا کربلا از يه کی تعريف ميکرد که  نامه داده بود ميخواست بره کربلا اول نميشد بعد که درست شد راهو بستن مثل من17.gif کربلا رفتن مهمه کربلايی بودن مهمتر03.gif

 اومديم ماشين نشستيم بريم جمکران رفتيمو رفتيم رسيديم وقتی واردِ خيابون اصلی شديم من که تمام مدت بچه ی ساکتی بودم نتونستم طاقت بيارم ناخوداگاه بلند  صلوات  فرستادم و گريه کردمو 01.gifباهاش حرف زدم خيلی ام حرف زدم دلمم الان براش تنگه ميخوام برم 23.gif

                                               اللهم عجل لوليک الفرج

                                                                       يا علی * يا زهرا 

/ 0 نظر / 16 بازدید