بوی سيب

سلام

حبيبی يا حسين  حبيبی يا حسين  حبيبی يا حسين

چی بگم؟

عاشورا که رسيد برخلاف هر سال که فکر می کردم همه چی تموم ميشه تا سال بعد ، يه جورای ديگه بودم فکر می کردم همه چی تازه شروع شده يه حسی داشتم و دارم، همش فکر می کنم يه اتفاقی می خواد بيفته ، نمی دونم چی؟ ولی يه چيزی هست .

خدايا وقتی خانمای مکتبو می بينم ، اونايی که اينهمه سختی کشيدن حالا شايد يکی بخونه بگه چه سختی؟ ولی هرکسی واسه ی خودش سختيهايی می کشه تا بتونه خودشو تو راه تو نگه داره خيلی يَم سختی می کشه و جالب اينجاست که هيچکی نمی فهمه ، می بينم که اونا هم جوون بودن حالا پير شدن نمی دونم درونشون چی می گذره ولی يه چيزی می خوام بگم خدايا منو به چهارتا قاشق چنگال سرگرم نکن خدايا نزار تو رو ازم بگيرن ،خدايا منو تا جوونم ببر ، خدايا نمی خوام جوونيمو به همين راحتی از دست بدم ، خدايا بابامو ازم نگير ( آخر ديدين يتيم شدم ) ، خدايا من بی اون ميميرم ، خدايا من نه دنيا دارم نه آخرت من فقط يه حسين دارم که از وقتی که ... 17.gif

خدايا هر وقت خوردم هر وقت افتادم اون راهم داد ، خدايا حسينتو ازمون نگير ، خدايا منو به روز مرگی ننداز ، خدايا بهم نماز بده ، خدايا خودتو بهم بده ديگه وقتی برام نمونده .

دلم برات تنگ شده يا الله

                                  يا زهرا

                                           (بوی سيبش بمونه)

/ 0 نظر / 15 بازدید