خدای من هر وقت گفتم که آماده و مهيا شوم وايستادم برای نماز در برابرت و تو را راز گفتم افکندی بر من خواب خفيفی در وقت نماز و ربودی از دلم حال مناجات خود . وقت مناجات چرا هر وقت بگويم خوب شد درونم و نزديکِ همنشين توبه کاران باشم رخ دهد برايم يک گرفتاری که بلغزد قدمم و حائل گردد ميان من و ميان خدمت تو آقايم ،شايد از درگاهت مرا راندی و از خدمتت بدور کردی يا شايد که مرا ديدی سبک شمارم حقت را پس دورم کردی يا شايد ديدی روگردانم از تو و بدم داشتی يا شايد يافتی مرا در مقام دروغ گويان و دورم انداختی يا شايد ديدی شکرگذار نعمتهايت نيستم پس محرومم ساختی يا شايد مرا در مجالس علماء نيافتی پس خوارم داشتی يا شايد ديدی از غافلانم پس در رحمتت نااميدم کردی يا شايد ديدی که هم انس مجالس بيهودگانم و مرا با آنها گذاشتی ياشايد دوست نداشتی دعايم را که بشنوی پس دورم کردی ياشايد به جرم من و گناهم کيفرم دادی يا شايد به کم شرميم از تو مجازاتم کرد يا شايد.........17.gif17.gif17.gif17.gif

ان ياحسين العزيزه07.gif

                                سکنه يا صيوان داری

                                                                     اعتذر منک يابوی

                                                                                                  وادری مقبول اعتزاری

سلام خيلی بد آدم ندونه چرا حالش بد ميشه خيلی بد آدم منتظر يه چيزی باشه ولی وقتی که بهش ميرسه نتونه ،ظرفيتشو نداشته باشه اصلا انگار اون چيز واسه ی اون نبوده و روز به روز بگذرهو تو غفلت به سر ببره ،جلوی در دانشگامون نوشته ماه رمضان ماه نزول قرآن و عيد اولياء خدا مبارک باد ، فکر ميکنم اين ماه مال اوناست درسته همه ازش بهرهمند ميشيم اما اصلش مال اوناست اونايی که خودشونو آماده ميکنن و آماده نگه ميدارن نه من که ........ خلاصه کنم خدا جون داره تموم ميشِها از همون روز اول دلم براش تنگ ميشد اين حرف امسالم نيست من عيد فطرا بيشتر دلم ميگرفت تا خوشحال بشم خدايا دلم برات تنگ شده امروز استغاثه ی حضرت رو خوندم و به جای حاجتی کذا و کذا بعد دعای فرج گفتم آقا ميخوام باهات حرف بزنم آره دلم تنگ شده بود واست ديدم ولش کنی همين جوری ميگذرهو کسی منتظر من نميمونه گفتم بيام باهات حرف بزنم  و اينوهم ميدونم که تو خواستی و اجازشو دادی 07.gif17.gifآقا جون صدای ربنا و حسين حسين رو با هم شنيدن خيلی کيف داره امشبم که شب جمعست شب زيارتيه ديگه شب کربلاو کربلاييها من که هرشب جمعه به مامان فاطمه ميگم که رفت حرم از طرف منم ....   آقا جون فردا شبم شب زيارتيه آقاست يعنی کی نوبته من ميشه کی23.gif

                          اللهم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان* يازهرا *

/ 1 نظر / 15 بازدید