سلام

امام رضا باور نميکنم نبری منو، آخههههه چقدر سخته  خدا 17.gif17.gif17.gif17.gif17.gifيعنی نميشه من هر وقت دلم تنگ شد بيام اونجا ميدونم حتما ميگين هروقت دلت تنگ شد اونجايی اما ميخوام اونجا نفس بکشم تقصير من نيست به خودم قول داده بودم که شهادت اونجا باشم ظرفيتم تا همين حدّه نميکشم نميکشم اقا

سايتون سنگينه مولا کجا  رفته اون چشاتون   کوچه خيلی وقته مونده  چشم به راه قدماتون (چقدر غم داره)

خوش به حال نفيسه بابا يادت باشه هم کربلاشو رفت    خدا هيچ وقت فکر نمی کردم مثل بچه کوچولوها اين جوری کربلا بخوام ولی ديگه نمی تونم ظرفيتم تموم شده ميخوام لج کنم مخوام نق بزنم امام حسين برای تو که کار نداره منو ببری ولی برای من خيلی کار داره برای من خيلی سخته بمونم من ديگه نمی کشم يادت باشه به خودت گفتما بعد نگی نگفتی

دلم به امام رضا خوش بود اونم که فعلا ول معطليم.

شميم ببخشيد حل نداشتم صحبته حاج خانومو بنويسم (يه کم دعا کنی بد نيستا)

يا زهرای علی

 

/ 0 نظر / 14 بازدید