ديونه ی روی توام ای گل نرگس

ديوونه ی روی توام ای کل نرگس17.gif17.gif17.gif

آقا جون يعنی تموم شد و باز .....

يه  جوونی از اهل شام همه روزه به خدمت امام محمد باقر (عليه السلام ) می رسيد به امام گفته بود اگه يه روز نبينمتون ميميرم مريض شد ۳ روز (فقط ۳ روز) امامو نديد و مرد .(کتاب اسرار عشق مال حاج خانم)

اينقدر اينارو شنيدم فکر ميکنم عاديه ولی نيست آقا دلم ميخوادت يه کاريش بکن من که جزء تو نخواستم پس.........

ديروز اينموقع داشتم نفس ميکشيدم  ديدمش 05.gif

سلام07.gif07.gif07.gif

سلام مشتاق ديدار (کاش ميرفتم جلو تر ولی ترسيدم باز، چقدر متواضع و افتاده بود اصلا انگار نه انگار اين همونيه که ديشب واسه اينکه يه ماه نميبينمش گريه ام گرفت.)

گفتم: حاج خانم آخه خودت بگو من چه جوری يه ماه نبينيمتون

 گفت: نترس شنبه ی ديگه هم کلاسه 01.gif

خيلی بشه ۴۵ دقيقه صحبت کنن ولی هرچی ميخوام هست توش  بارها شده پرسيدن ازم حاج خانم چی گفتن و من هيچی يادم نبود چون که فقط نگاش کردم (حالا اين بمونه که چی گرفتم يا نگرفتم هرکسی به سهمش )

آقا جون من منتظرما يعنی چی ميشه تا چند دقيقه ديگه24.gif

ديونه ی روی توام ای گل نرگس

                                        17.gif اللهم عجل لوليک الفرج17.gif

                                                                              40.gif  يازهرا40.gif

 

/ 2 نظر / 20 بازدید
m88

gofty ke jalasat ghat~e ta akhare maah ramezoon ke??

آقام حسین منو میبره

اره ولی اين شنبه هم هست تازه تولد امام حسن عليه السلام هم هست شبای قدرم هست انشاالله ولی خوب جزءکلاس نيست ديگه