خيال واهی24.gif24.gif24.gif <?xml:namespace prefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml" /><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

                              پاشو ديگه دارن ميبرنت27.gifبسته هرچی خوابيدی

من وتو به خيال واهی می پنداريم که با خيلی چيزها در اطراف خود در اختلاط هستيم آنهم اختلاط بسيار محکم ، و اختلاط بسيار حساب شده و ريشه دار، و به عبارتی ، چنين می پنداريم که با خيلی چيزها هستيم ، و با آنها در جمع وپيوند.

اين ، جز يک خيال واهی نيست، و حقيقت کاملاً خلاف اين است، بنحوی که اگر کمی فکر بکنيم، به اين معنی به وضوح پی خواهيم برد، و خود را منقطع از همه خواهيم يافت.

در واقع هيچگونه اختلاط جدّی و حقيقی با خارج از وجود خود، و با آنچه در اطراف ما هست نداريم، وا ختلاطی که خيال می کنيم ، شبيه اختلاطی است که در خواب با خارج از وجود خود می بينيم. (دقت شود ، نه اينکه خواب ربطی به زندگی ما نداشته باشه ولی وقتی از خواب پاميشيم می بينيم هيچ خبری نيست اينو خودم گفتم آخه بعضيياشو حذف کردم که اينجا نياز به توضيح داشت حالا)

و اين حقيقتی است که برای اهل آن در اينجا واضح است، وبرای همه هم به هنگام مرگ کاملاً روشن می گردد. و چه بهتر در اين مقام به بيان معروف رسول اکرم «صلی الله عليه و آله و سلم » دقت کنيم که فرمود: « الناس نيام فاذا ماتوا انتبهوا »يعنی  «مردم همه در خوابند ، و وقتی ميميرند بيدار می شوند».

البته در اين بيان فقط به اين حقيقت اشاره نشده ، بلکه به حقايق بسيار ديگر نيز اشاره شده است.اين بيان به دگرگون شدن همه ی محاسبه ها به هنگام مرگ اشاره می کند که حقيقت مورد بحث از جمله ی آنها می باشد.

در هر صورت ، اگر به « خود » بر گردی، و در آنچه با کلمه ی « من» به آن اشاره می نمايی دقّت کنی، خواهی ديد به چيزی از آنچه « خود» را مختلط با آنها می پنداری اختلاط وجودی، و اختلاط واقعی نداری ، جز اينکه تو خود چنين خيال می کنی ،و خود را مختلط می دانی ،و جز اينکه تو خود ، خود را مرتبط می سازی، و با خيال خود ، خود را به اين و آن پيوند می دهی و گره می زنی .

به « منِ»خويش برگرد، خوب برگرد، وخوب فکر کن . و از پروردگارت بخواه تو را ياری دهد .

عبرت و بيداری از يزدان طلب         

                                      نز کتاب و از مقال و حرف ولب

                                                                            (دفتر سوم معنوی)

و بدان که اگر به « خود » خوب فکر بکنی، و دنبال امر را بگيری، حقيقت برای تو روشن خواهد شد.

هر که جويا شد بيابد عاقبت     

                                     مايه اش درداست و اصل مرحمت 

   هر کجا دردی دوا آنجا رود               

                                                    هر کجا فقری نوا آنجا رود

       هر کجا مشکل جواب آنجا رود           

                                                         هر کجا پستی است آب آنجا رود

                                                                              (دفتر سوم معنوی)

                                                   مقالات جلد سوم استاد محمد شجاعی

چقدر با حاله آدم منقطع زندگی کنه ، رهای رها آزاد وِل ( وِل نَها ، وِل از اون لحاظ )وقتی اينجوری بشه يا يه چيزی تو اين مايه ها فقط به يه چيزی فکر می کنی اونم

                                   40.gif17.gifآقاست17.gif40.gif

هر لحظه رو، لحظه ی ظهور ميبينی کارای ديگرون واست عجيب ميشه ، اصلاً باورت نميشه که قرنهاست از پيشش غايب شدی

من که يه مدّت اينجوری شدم(اينجوری که نه ولی يه چيزايی شبيه به سايه اين چيزی که ايشون ميگن)فکر می کردم حالم بدِ دعا می کردم خوب شم آخه تحملش برام سخت بود ظرفيّت می خواست که من نداشتم02.gifولی خيلی باحال بود خيلی...

                                                                              17.gifحِيف17.gif   

                                    « اللّهم عجّل لوليّک الفرج »

                                                                  40.gifيا زهرا 40.gif

 

 

 

 

/ 0 نظر / 14 بازدید